DatabankVaktherapie

Praktijkonderzoek naar interventies. Beeldende therapie in Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg.

Dit artikel komt voort uit het onderzoek ‘Interventies van vaktherapeuten in Justitiële Jeugdinstellingen (JJI) en Gesloten Jeugdzorg’ van KenVaK. Via een combinatie van onderzoekstechnieken bereikte een groep beeldend thera- peuten consensus over de gangbare, toepasbare en meest wenselijke manier van werken met jongeren in een justitieel kader. Bij de beschrijving van de resultaten ligt het focus op de interventies van beeldend therapeuten, inclusief de ma- nier van werken binnen de beeldende therapie met jeugdi- gen in een justitiële inrichting, het gedachtegoed hierachter en werkvormen die beeldend therapeuten inzetten bij deze doelgroep. De interventies zijn ingedeeld onder één van de vier kerngebieden die uit het onderzoek naar vaktherapie in het algemeen naar voren kwamen: zelfbeeld, emotie, interactie of cognitie.