DatabankVaktherapie

Praktijkonderzoek naar interventies. Vaktherapie in Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg.

Dit artikel beschrijft een grootschalig onderzoek door KenVaK naar vaktherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Het praktijkonderzoek is gericht op het ontwikkelen, toepassen en evalueren van interventies voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. Deze interventies richten zich op de kerngebieden zelfbeeld, emoties, interactie en cognities die verband houden met criminogene risicofactoren en protectieve factoren. De theorie die de interventies verklaart is gebaseerd op de niet-cognitieve processen van het kernzelf die analoog zijn aan mediumprocessen. De interventietheorie stelt het stimuleren van protectieve factoren zoals empowerment, mentale veerkracht en probleemeigenaarschap door vaktherapie centraal.