DatabankVaktherapie

Evidence-based practice. Wat hebben de vaktherapeut en de patiënt eraan?

Evidence-based practice is een methode binnen de zorg, waarbij de behandeling zoveel mogelijk wordt gebaseerd op wetenschappelijke onderzoekskennis, de klinische ervaring van de behandelaar en de wensen van de patiënt. In dit artikel wordt de methode samengevat en de voor- en nadelen ervan besproken.