DatabankVaktherapie

Muziektherapeutische drum-interventie ter vermindering van stress bij mensen met het syndroom van Korsakov

In dit artikel wordt op microniveau een muziektherapeutische druminterventie uitgewerkt die helpt om stress te verminderen bij mensen met het syndroom van Korsakov. Dit artikel beschrijft waarom het gebruik van deze muziektherapeutische interventie passend is voor de doelgroep ‘Korsakov’ en hoe deze breder ingezet kan worden bij andere doelgroepen. De auteurs lichten toe wat de rol van muziek is en op welke wijze deze optimaal ingezet kan worden om stress te verminderen.