DatabankVaktherapie

Psychomotorische groepsinterventie ter bevordering van lichaamsmentalisatie voor (jong) volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis: een lichaamsgerichte insteek binnen een multidisciplinaire Mentalisation Based Treatment.

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak problemen met mentaliseren: het vermogen zich in te leven in en betekenis te geven aan gedachten, gevoelens, overtuigingen en behoeften die het eigen gedrag en het gedrag van anderen bepalen (Allen, Bateman, Fonagy, 2008). Het begrip van de eigen binnenwereld is niet voldoende ontwikkeld en het inlevingsvermogen in anderen is verstoord. Psychomotorische therapie (PMT) doet een beroep op de emotionele beleving van de cliënt en ervaringen die worden opgedaan in de interactie met anderen (Probst, Knapen, Poot & Vancampfort, 2010). Het betreft een consensus-based interventie PMT, in de vorm van een product-plus, binnen een multidisciplinaire behandelcontext met als hoofddoel het vergroten van het vermogen tot mentaliseren, in het bijzonder de lichaamsmentalisatie, de lichamelijke kant van mentaliseren.