Affectregulerende Vaktherapie drama ter vermindering van gedragsproblemen en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid.

ArVTdrama is gericht op het reguleren van affect, aandacht, gedrag en emoties. Affect is te definiëren als de verzameling van interne spanningen en niet afleesbare, onbewuste gevoelens. Emoties zijn gevoelens die zichtbaar zijn in gedrag. Voorbeeld: machteloze woede, waarbij woede (emotie) zichtbaar is en machteloosheid het onderliggende affect (Ende, 2014). In ArVTd wordt in drie fasen affect, aandacht, emoties en gedrag gereguleerd door gebruik van verschillende dramatherapeutische werkvormen en materialen en door gebruik te maken van de werkrelatie tussen kind en therapeut. Dit hele proces heet affectregulatie omdat de onderliggende spanningen en gevoelens (affecten) altijd het uitgangspunt van de interventie vormen. Deze interventie bevordert gehechtheidsgedrag van het kind en vermindert gedrags- en emotionele problemen.