Shared Movement Approach (SMA) Individuele danstherapie ter bevordering van de non-verbale afstemming bij kinderen en adolescenten met autisme spectrum stoornissen (ASS)

Kinderen en adolescenten met ASS ervaren vaak problemen in de non-verbale afstemming met anderen, hetgeen de ontwikkeling van het interpersoonlijke contact ernstig kan belemmeren. De interventie Shared Movement Approach (SMA) is een ontwikkelingsgerichte danstherapeutische behandelinterventie en is ontwikkeld als behandelaanbod in de ambulante GGZ voor kinderen en adolescenten met ASS. Het hoofddoel van deze interventie is de bevordering van de non-verbale afstemming in sociale interacties bij kinderen/adolescenten met ASS via de ontwikkeling en ondersteuning van (senso-)motorische regulatie en non-verbale regulatie tijdens interacties met een partner. Het betreft een Product-plus beschrijving en heeft het predicaat consensus based.