DatabankVaktherapie

TekenExposure. Een protocol voor intensieve traumabehandeling door middel van beeldende therapie.

Onderzoek wijst uit dat het verhogen van de frequentie van behandelsessies de behandeluitkosten bij PTSS maximaliseert. Verschillende vormen van intensieve PTSS-behandelingen zijn inmiddels ontwikkeld. Binnen de IOntensieve traumabehandeling (ITB) van Fier maakt TekenExposure, naast de cognitief therapeutische behandelinterventies als EMDR en imaginaire exposure, onderdeel uit van de behandeling. De tekenExposure is ontwikkeld met als doel een beeldend-therapeutisch exposureprotocol te ontwerpen dat gelijkwaardig is aan de overige exposuretechnieken. In dit artikel wordt de opbouw van de TekenExposure beschreven en wordt het protocol aan de hand van een casuïstiek verder inzichtelijk gemaakt.