DatabankVaktherapie

In beweging komen. De werking van danstherapie beschreven vanuit het perspectief van patiënten.

Recente ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg stellen nieuwe eisen aan het zorgaanbod. Interventies dienen goed afgestemd te zijn op de zorgvragen van patiënten. Om tot een dergelijke afstemming te komen, is het van belang om inzicht te krijgen in hoe patiënten zelf de uitwerking van vaktherapeutische interventies ervaren. In dit artikel is een eerste inventarisatie beschreven naar de uitkomsten van danstherapie zoals die door patiënten worden aangegeven. Welke ervaringen en itkomsten zijn voor de patiënt van belang? In drie databases werd gezocht naar studies die de ervaringen van patiënten rapporteerden. Gezien de grote diversiteit van aangetroffen studies is gekozen voor een scoping review over de studies. De inventarisatie vanuit de door patiënten beschreven uitkomsten van danstherapie leidde tot een eerste overzicht van positieve uitkomsten van danstherapie zoals door patiënten zelf beschreven. Deze uitkomsten bleken enerzijds gerelateerd aan meer algemene aspecten zoals de kwaliteit van leven, zelfvertrouwen of omgaan met ziekte en anderzijds aan meer lichaamsspecifieke en bewegingsspecifieke aspecten.