CPMO

De Commissie Product en Module Ontwikkeling (CPMO) van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) heeft als doelstelling het stimuleren van de ontwikkeling van interventiebeschrijvingen in de vorm van producten en modulen voor de verschillende vaktherapieën.

Visie
De achterliggende visie is dat een interventiebeschrijving als een van de wegen in de cyclus van kennisontwikkeling een bijdrage kan leveren aan kwaliteitsverbetering van de vaktherapieën en daarmee tevens tot een sterkere positionering van vaktherapie in Nederland.
Het expliciteren van de veelal impliciete (individuele) praktijkkennis van de vaktherapeut in de vorm van een interventiebeschrijving is een belangrijke stap in de cyclus van kennisontwikkeling.

De commissie
De commissie bestaat uit leden van de afzonderlijke beroepsverenigingen van de FVB en wordt ondersteund door een feedbackcirkel.

Voorzitter:

 • Rix van der Beek (NVvMT);

Commissieleden:

 • Gemmy Willemars (NVBT);
 • Anke Michiels (NVDAT);
 • Elly Pijnacker (NVPMT);
 • Marije Schoenmakers (NVvS);

Feedbackcirkel:

 • Tineke de Graaff (NVBT);
 • Agnes Turksma (NVBT);
 • Annelies Eijselendoorn (NVPMT);
 • Caroline Houben (NVPMT);
 • Cindy van de Bogert (NVPMT);
 • Kees van den Bos (NVPMT);
 • Marjolein Hogeboom-Boer (NVDAT);
 • Job Cornelissen (NVPMT)

Begeleiding bij het schrijven
De CPMO biedt ondersteuning bij het schrijven van producten en modulen. U kunt bij de CPMO terecht met praktische vragen en advies betreffende het schrijven van een interventie, voorafgaand aan of gedurende het proces van beschrijven. De CPMO leest met u mee en voorziet uw interventiebeschrijving van feedback.

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met cpmo@vaktherapie.nl

De CPMO biedt tevens uitgebreide trainingstrajecten aan schrijfgroepen.

Trainingen
De CPMO biedt ondersteuning bij het schrijven van interventies aan de individuele auteur, zijnde lid van één van de vaktherapeutische beroepsgroepen. Tevens verzorgt de CPMO trainingen in het schrijven van interventiebeschrijvingen vaktherapeutische beroepen voor groepen auteurs, zowel voor de vaktherapeutische beroepsgroepen als voor vaktherapeutische vakgroepen in instellingen. Trainingen kunnen ‘op maat’ voor uw instelling worden aangepast (bijvoorbeeld in de vorm van workshops en schrijftrajecten verspreid over negen maanden).

Neemt u bij interesse contact op voor informatie over de diverse mogelijkheden en kosten.

Vacatures
Er zijn op dit moment vacatures voor een commissielid vanuit de NVDT en de NVPMKT.